Mentaliteit van Water

image

(*I decided to rewrite this piece inΒ my mother tongue,Β Afrikaans)

Ek wil hierdie liggaam afgooi,

Vel en molekule loslaat

Tot my wese vrygelaat word –

‘n Stygende wasem,

druppels wat saamsmelt:

Om te omsluit.

Om omsluit te word.

Om te deurdring

En deurdring te word.

Om oor hierdie bal te was –

Oor tyd en plek,

Land en volk.

Deur strate,

Deur valleie.

Oor berge en oseane

Tot ek dit in my arms vashou

Totdat dit my vashou.

 

 

Mentality of Water

image

I want to shed this body,

Release skin and molecule

Until my essence is released –

A rising vapour,

merging droplets:

To envelop.

To be enveloped.

To permeate

And be permeated.

To wash across this orb –

Across space and time,

Country and nation.

Through streets,

Through valleys,

Across mountains and oceans

Until I hold it in my arms.

Until it holds me.