Mentaliteit van Water

image

(*I decided to rewrite this piece in my mother tongue, Afrikaans)

Ek wil hierdie liggaam afgooi,

Vel en molekule loslaat

Tot my wese vrygelaat word –

‘n Stygende wasem,

druppels wat saamsmelt:

Om te omsluit.

Om omsluit te word.

Om te deurdring

En deurdring te word.

Om oor hierdie bal te was –

Oor tyd en plek,

Land en volk.

Deur strate,

Deur valleie.

Oor berge en oseane

Tot ek dit in my arms vashou

Totdat dit my vashou.

 

 

Advertisements

Mentality of Water

image

I want to shed this body,

Release skin and molecule

Until my essence is released –

A rising vapour,

merging droplets:

To envelop.

To be enveloped.

To permeate

And be permeated.

To wash across this orb –

Across space and time,

Country and nation.

Through streets,

Through valleys,

Across mountains and oceans

Until I hold it in my arms.

Until it holds me.